รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้างนราไฮเปอร์มาร์ท

เลขที่บัญชี: 695-0-33164-9

ชื่อบัญชี: นางพรลดา อิงคสวัสดิ์, นายกิติพงษ์ อะทะจา และน.ส.รำพรรณ อ่องคำ

แจ้งการชำระเงิน(สั่งซื้อเสื้อ)